Rozloučení s prázdninami
mladých i starších hasičů

29. srpna 2020 - U hasičské zbrojnice od 15ti hodin